Regulamin udziału w

Indywidualnym amatorskim przejeździe rejestrowanym BBC - test nadajników gps trackcourse:

Cel: 

Przetestowanie systemu śledzenia za pomocą nadajników gps i poznanie statystycznego czasu przejazdu trasy ze Świnoujścia do Krynicy Morskiej po śladzie gpx na rowerze, oraz poznanie opinii o systemie                (w formie ankiety na koniec przejazdu).

Indywidualny amatorski przejazd rejestrowany jest testem ograniczonym czasowo do 110 godzin                     od opuszczenia terenu Latarni Morskiej w Świnoujściu.

Wymagania stawiane ochotnikom:

► Ochotnik musi być osobą pełnoletnią.

► Ochotnikiem może zostać dowolna osoba, która jest fizycznie przygotowana do pokonywania długich dystansów na rowerze.

► Ochotnik musi osobiście odebrać nadajnik gps (tzw. tracker).

► Przed odbiorem trackera musi podpisać następujące dokumenty:

  • Oświadczenie, że ochotnik jedzie na własną odpowiedzialność i nie występują żadne przeciwwskazania zdrowotne uniemożliwiające udział w przejeździe

  • deklarację covidową.

  • niniejszy regulamin przejazdu rejestrowanego

► Wyrazić zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych (tj, imienia i nazwiska) na potrzeby Przejazdu Rejestrowanego firmie Trackcourse (dostawcy nadajników gps).

► Za wypożyczenie nadajnika gps (trackera) pobierana jest opłata w wysokości 200 zł.

 

Zasady udziału w przejeździe rejestrowanym:

► Uczestnik bierze udział w przejedzie rejestrowanym  na własna odpowiedzialność.

► Przejedzie rejestrowany odbędzie się niezależnie od warunków pogodowych.

► Ochotnik sam ponosi odpowiedzialność za wyrządzone przez siebie szkody.

► Trasę przejazdu rejestrowanego trzeba pokonać zgodnie z jej przebiegiem na podstawie dostarczonego pliku gpx.

► W przypadku zjechania z trasy, na posiłek, serwis, nocleg... należy na nią wrócić w tym samym miejscu i kontynuować jazdę zgodnie z śladem gpx.

► Czas przejazdu liczony jest non stop od momentu opuszczenia terenu Latarni Morskiej w Świnoujściu do punktu oznaczonego koniec trasy w Krynicy Morskiej.

► Przejazd rejestrowany należy pokonać środkami transportu napędzanymi siłą własnych mięśni.   (zabronione jest udział rowerów elektrycznych i spalinowych)

► Obowiązuje zasada samowystarczalności. Możesz korzystać ze wszystkiego co jest dostępne dla wszystkich ochotników. Nie dozwolona jest pomoc własnych "pojazdów technicznych", punktów żywieniowych, "przepaków" itp.

► Podczas trwania przejazdu rejestrowanego zabrania się: jazdy pod wpływem alkoholu, lub innych używek, środków odurzających

► Przejazd rejestrowany odbywa się w normalnym ruchu drogowym, co powoduje nakaz przestrzegania zasad ruchu drogowego. (Dz.U. z 1997 r. nr 98, poz. 602)

► Ochotnik  biorący udział w przejeździe rejestrowanym  zobowiązany jest do zadbania o właśnie bezpieczeństwo.  Rower uczestnika musi być wyposażony w oświetlenie do jazdy w nocy, a ochotnik w sztywny kask.

► Zalecane jest  żeby ochotnik co jakiś czas robił sobie przerwę, a gdy poczuje zmęczenie zaleca się          sen i odpoczynek. 

► Podczas trwania przejazdu rastrowego  zabrania się śmiecenia i niszczenia przyrody.

►W przypadku gdy rezygnujesz z dalszej jazdy, niezwłocznie powiadom Nas o tym telefonicznie.              Numer do Nas 728 303 845

► W przypadku rezygnacji w którymkolwiek momencie z dalszej jazdy zwrot kosztów się nie należy

► Po zakończeniu przejazdu rejestrowanego nadajnik GPS wraz z kablem do zasilania należy natychmiast zwrócić.

► Za zgubienie/uszkodzenie nadajnika gps pobierana jest opłata w wysokości 500 zł.

Ułatwienia dla ochotników przejazdu rejestrowanego

►Ochotnik może oddać depozyt rzeczowy, który będzie przetransportowany na koniec trasy przejazdu

►Depozyty musi być zabezpieczony przed zniszczeniem, osoba przewożąca depozyt nie bierze odpowiedzialności za zniszczenie lub zagubienie  depozytu (wielkość depozytu do 15 l)

 

 

 

 

 

Postanowienia końcowe:

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu

kilka zasad: